Teastaionn Cabhair?Glaoigh orainn
 Bom


Téarmaí Úsáide

1. Maoin Intleachtúil.

Tá an tSeirbhís, an Suíomh, agus gach faisnéis agus / nó ábhar a fheiceann tú, a chloiseann tú nó a bhfuil taithí agat ar an Suíomh (an ‘Ábhar’) faoi chosaint ag an tSín agus ag cóipcheart idirnáisiúnta, trádmharc agus dlíthe eile, agus baineann siad le Component-en. Tugann com nó a thuismitheoir, comhpháirtithe, cleamhnaithe, rannchuiditheoirí nó tríú páirtithe.Component-en.com ceadúnas pearsanta, neamh-inaistrithe, neamh-eisiatach duit chun an Suíomh, an tSeirbhís agus an t-Ábhar a úsáid chun codanna de a phriontáil, a íoslódáil agus a stóráil an t-Ábhar a roghnaíonn tú, ar choinníoll: (1) nach n-úsáideann tú ach na cóipeanna seo den Ábhar chun críocha do ghnó inmheánach féin nó chun d’úsáid phearsanta, neamhthráchtála; (2) ná an t-Ábhar a chóipeáil nó a phostáil ar aon ríomhaire líonra nó an t-Ábhar a tharchur, a dháileadh, nó a chraoladh in aon mheán; (3) ná an t-Ábhar a mhodhnú ná a athrú ar bhealach ar bith, ná aon fhógra cóipchirt nó trádmhairc a scriosadh nó a athrú. Ní aistrítear aon cheart, teideal nó leas in aon Ábhar nó ábhair a íoslódáladh chugat mar thoradh ar an gceadúnas seo. Forchoimeádann Component-en.com teideal iomlán agus cearta iomlána maoine intleachtúla in aon Ábhar a íoslódálann tú ón Suíomh, faoi réir an cheadúnais theoranta seo chun go mbainfidh tú úsáid phearsanta as an Ábhar mar atá leagtha amach anseo. Ní féidir leat aon cheann de na marcanna nó na lógónna atá le feiceáil ar fud an tSuímh a úsáid gan toiliú sainráite i scríbhinn ó úinéir an trádmhairc, ach amháin mar a cheadaítear leis an dlí is infheidhme. Ní féidir leat an leathanach baile nó aon leathanaigh eile den Suíomh seo a scáthánú, a scrabhadh nó a fhrámú ar aon suíomh Gréasáin nó leathanach gréasáin eile. Ní féidir leat ‘naisc dhomhain’ a nascadh leis an Suíomh, ie, naisc a chruthú leis an suíomh seo a sheachnaíonn an leathanach baile nó codanna eile den Suíomh gan chead i scríbhinn.

 

2. Séanadh Barántais.

Ní dhéanann Component-en.com aon bharántais nó uiríll sainráite, intuigthe maidir le haon táirge, nó maidir leis an láithreán, an tseirbhís nó an t-ábhar. Déanann Component-en.com gach barántas d’aon chineál a shéanadh go sainráite, sainráite, intuigthe, reachtúil nó eile, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, barántais intuigthe indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, teideal agus gan aon sárú maidir leis na táirgí, an ní thugann an láithreán, an tseirbhís, agus an t-ábhar.Component-en.com barántas faoi na feidhmeanna a chomhlíonfaidh an láithreán nó an tseirbhís a bheidh gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí, nó go mbeidh lochtanna ar an láithreán nó sa tseirbhís ní hionann corrected.Component-en.com cruinneas nó iomláine an ábhair, nó go gceartófar aon earráidí san ábhar. Cuirtear an suíomh, an tseirbhís agus an t-ábhar ar fáil ar bhonn ‘Mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’.

Ag Component-en.com, déantar seoltaí IP cuairteoirí a athbhreithniú agus a anailísiú go tréimhsiúil chun monatóireacht a dhéanamh, agus chun ár suíomh Gréasáin a fheabhsú go héifeachtach amháin, agus ní roinnfear iad lasmuigh de Component-en.com.

Le linn cuairte ar an suíomh Gréasáin, féadfaimid faisnéis teagmhála a iarraidh ort (seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, uimhir facs agus seoltaí le haghaidh loingseoireachta / billeála). Bailítear an fhaisnéis seo ar bhonn deonach - agus le do cheadú amháin.

 

3. Teorainn le Dliteanas.

Ní bheidh Comhpháirt-en.com faoi dhliteanas ar bith don cheannaitheoir nó d'aon tríú páirtí as aon damáistí indíreacha, teagmhasacha, speisialta, iarmhartacha, pionósacha nó eiseamláireacha (lena n-áirítear gan teorainn le brabúis chaillte, coigilteas caillte, nó cailliúint deise gnó) a eascróidh as (I) nó a bhaineann leis (I) Aon táirge nó seirbhís a sholáthraíonn nó atá le soláthar ag Component-en.com, nó neamhábaltacht an rud céanna a úsáid; (II) Úsáid nó neamhábaltacht an láithreáin, an tseirbhís, a úsáid nó an t-ábhar, (III) Aon idirbheart a dhéantar tríd an láithreán nó a éascaíonn an láithreán; (IV) Aon éileamh is inchurtha i leith earráidí, easnaimh, nó míchruinneas eile ar an láithreán, sa tseirbhís agus / nó san ábhar; (V) Rochtain neamhúdaraithe ar nó do tharchur nó sonraí a chomhlitriú, (VI) Ráitis nó iompar aon tríú páirtí ar an láithreán nó ar an tseirbhís; (VII) Aon ábhar eile a bhaineann leis na táirgí, an láithreán, an tseirbhís nó an t-ábhar, fiú más Comhpháirt-ga. Cuireadh com in iúl don fhéidearthacht go ndéanfaí damáistí den sórt sin.

Is é an t-aon oibleagáid agus dliteanas atá ar Component-en.com as lochtanna táirge, de rogha Component-en.com, an méid lochtach sin a aisíoc nó a aisíoc leis an gcustaiméir an méid a d’íoc an custaiméir dá bhrí sin ní rachaidh dliteanas Comhpháirt-en.com thar aon chás praghas ceannaigh an cheannaitheora. Beidh an leigheas sin roimhe seo faoi réir fógra i scríbhinn ón gceannaitheoir maidir le locht agus an táirge lochtach a thabhairt ar ais laistigh de seasca (60) lá ón gceannach. Ní bhaineann an leigheas sin roimhe seo le táirgí a ndearnadh mí-úsáid orthu (lena n-áirítear urscaoileadh statach gan teorainn), faillí, timpiste nó modhnú, nó maidir le táirgí a sáraíodh nó a athraíodh le linn cóimeála, nó nach féidir a thástáil ar bhealach eile. Má tá tú míshásta leis an suíomh, leis an tseirbhís, leis an ábhar, nó leis na téarmaí úsáide, is é an t-aon leigheas eisiach atá agat ná scor den láithreán a úsáid. Admhaíonn tú, trí d’úsáid a bhaint as an suíomh, go bhfuil d’úsáid den láithreán ar do phriacal amháin.